Rock Art

Etter inspirasjon av dei fantastiske funna av helleristningar i Vingen, har eg laga ein bildeserie der eg ønskjer å sjå bergkunsten med nye auge, og helleristningane er med på å danne grunnlaget for ny kunst.

Resultatet blir noko nytt, og i nokon tilfeller kan resultatet minne om grafitti eller gatekunst – kanskje ein spennande samanlikning...? I begge tilfeller handlar det om kommunikasjon og ønskje om å formidle noko.

Bilda er laget i djup respekt for kulturminna og arbeidet som er gjort i Vingen. Eg vil presisere at bilda mine er laga etter inspirasjon av desse, og er ikkje ei eksakt gjengjeving av korleis helleristningane såg ut då dei blei laga eller korleis dei ser ut i dag.

 

Til Rock Art-galleriet  >